Regulamin punktów

MBE2860 Gdynia i

MBE2861 Warszawa-Wilanów

Regulamin

1. Punkty MBE 2860 w Gdyni i MBE 2861 w Warszawie-Wilanowie są prowadzone i zarządzane przez firmę PostPoint Sp. z o.o.

2. Firma Mail Boxes Etc. (MBE) i jej partner biznesowy firma PostPoint Sp. z o.o. nie uczestniczą w procesie transportu (nie są przewoźnikami) a jedynie pośredniczą w zawarciu umowy pomiędzy klientem a firmą kurierską.

3. Szczegółowe warunki obsługi przesyłek kurierskich wyznaczają regulaminy umieszczone bezpośrednio na stronie konkretnego przewoźnika. Regulamin ogólny punktów Mail Boxes Etc. jest dostępny na stronie www.mbe.com.pl oraz w punkcie MBE przy ul. Wiertniczej 115 w Warszawie Wilanowie i w punkcie MBE przy ulicy 10 Lutego 32 w Gdyni.

4. Klient w momencie nadawania przesyłki jest zobowiązany przekazać wszystkie informacje niezbędne do jej skutecznego dostarczenia, a w szczególności: adres nadawcy i szczegółowy adres odbiorcy wraz z numerem telefonu kontaktowego, wymiary i wagę przesyłki, jej zawartość i dane potrzebne do ewentualnego ubezpieczenia i pobrania należności (jeżeli dotyczy).

5. Firma Mail Boxes Etc. i jej partner biznesowy firma PostPoint Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przepisy i procedury celne obowiązujące na terenie kraju odbiorcy przesyłki.

6. W przypadku odmowy odbioru przesyłki przez adresata, nadawca zobowiązany jest pokryć koszty zwrotu paczki do punktu jej nadania.

7. Przesyłka nieodebrana przez klienta z punktu Mail Boxes Etc., po wcześniejszej informacji przekazanej klientowi, po okresie 3 miesięcy zostanie zniszczona.

8. Klient korzystający z usług MBE akceptuje regulamin Mail Boxes Etc. i regulaminy konkretnego przewoźnika, wykorzystanego do dostarczenia przesyłki za jej/jego zgodą.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Punkt Obsługi MBE 2860 Gdynia, ul. 10 lutego 32 lub MBE 2861w Warszawie-Wilanowie, ul. Wiertnicza 115, zarządzane przez firmę PostPoint Sp. z o.o., którym dane są przekazywane.

2. Wszelkie przekazane Punktowi MBE 2860 lub Punktowi MBE 2861 dane osobowe są wykorzystywane i przechowywane w związku z zawarciem i wykonaniem zlecenia na świadczone przez Punkt usługi lub rozpatrzenia jego ewentualnej gwarancji i wystawienia faktury, zgodnie z art. 6 ust 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

3. Przekazane nam dane osobowe nigdy nie będą przekazywane stronom trzecim.

4. Przekazane nam dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do wykonania umowy lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

5. Osoba przekazująca dane osobowe uzyskuje niezwłocznie prawo dostępu do nich oraz prawo do ich poprawiania, przenoszenia, zmiany lub ich wycofania.

6. Dane osobowe są zapisywane i przetwarzane na nośnikach magnetycznych w Punktach pod wskazanymi wyżej adresami, wyodrębnione dla celów statystycznych oraz w odniesieniu do dystrybucji materiałów reklamowych dotyczących działalności Punktów MBE 2860, MBE 2861 oraz MBE Poland sp. z o.o.

7. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, a każda odmowa Klienta dotycząca przetwarzania przedmiotowych danych jest dla Punktu MBE wiążąca, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową przyjęcia zlecenia, zawarcia umowy lub jej rozwiązaniem

Warszawa wilanów

Ul. Wiertnicza 115
02-952 Warszawa

22 642 0260

mbe2861@mbe.pl

}

Pon-pt 9:00 – 19:00
Sob 10:00 – 14:00

Gdynia

ul. 10 lutego 32
81-301 Gdynia

58 620 0245

mbe2860@mbe.pl

}

Pon-pt 10:00 – 18:00